Meldepliktig handel - Joachim Malling

23.11.2004: Koncernchef Joachim Malling, Det Berlingske Officin A/S, har den 22. november kjøpt 2.000 aksjer i Orkla ASA til kurs NOK 187,50.

Hans beholdning etter kjøp er 2.100 aksjer og 12.000 opsjoner.