Meldepliktig handel - Karl Otto Tveter

Karl Otto Tveter, Juridisk direktør i Orkla ASA, har i dag den 1. desember 2008 kjøpt 10 000 aksjer i Orkla ASA til kurs kroner 38,50 pr. aksje.
 
Etter denne transaksjonen eier Karl Otto Tveter og nærstående 31 185 aksjer og 80 000 opsjoner i Orkla ASA.
 
Orkla ASA,
Oslo, 1. desember 2008
 
Referanse:
Rune Helland, SVP Orkla Investor Relations,
Tel.: +47 2254 4411
 
Lars Røsæg, Orkla Investor Relations,
Tel.: +47 2254 4426