Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 12. mars 2012 kjøpt 160 000 egne aksjer gjennom megler
til gjennomsnitts kurs kr 45,6 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 15 641 791 aksjer.  

Orkla ASA
Oslo, 13. mars 2012

Kontakt Orkla Investor Relations:
Rune Helland, Tel.: +47 2254 4411/+47 977 13250

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12