Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 7. mars 2012 kjøpt 245 000 egne aksjer gjennom megler
til gjennomsnitts kurs kr 44,8 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 14 921 791 aksjer.  

Orkla ASA
Oslo, 8. mars 2012

Kontakt Orkla Investor Relations:
Siv Merethe S. Brekke, Tel.: +47 2254 4455/+47 93056093

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12