Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 29. februar 2012 kjøpt 275 801 egne aksjer gjennom megler
til gjennomsnitts kurs kr 46,5 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 13 920 791 aksjer.  

Orkla ASA
Oslo, 1. mars 2012

Kontakt Orkla Investor Relations:
Rune Helland, Tel: +47 2254 4411
Siv Merethe S. Brekke, Tel.: +47 2254 4455/+47 930 56093

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12