Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 27. februar 2012 kjøpt 388 000 egne aksjer gjennom megler
til gjennomsnitts kurs kr 46,3 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 13 177 990 aksjer.  

Orkla ASA
Oslo, 28.  februar 2012

Kontakter Orkla Investor Relations:
Rune Helland, Tel: +47 2254 4411
Siv Merethe S. Brekke, Tel.: +47 22 54 4455

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12