Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 22. februar 2012 kjøpt 500 000 egne aksjer gjennom megler
til gjennomsnitts kurs kr 46,5 pr. aksje.
 
Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 11 997 990 aksjer.  

Orkla ASA
Oslo, 23.  februar 2012

Kontakt Orkla Investor Relations:
Siv Merethe S. Brekke, Tel.: +47 930 56093
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12