Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 21. februar 2012 kjøpt 353 897 egne aksjer gjennom megler
til gjennomsnitts kurs kr 46,3 pr. aksje.
 
Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 11 497 990 aksjer.  

Orkla ASA
Oslo, 22. februar 2012
 
Kontakt Orkla Investor Relations:
Siv Merethe S. Brekke, Tel.: +47 930 56093
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12