Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 17. februar 2012 kjøpt 486 895 egne aksjer gjennom megler
til gjennomsnitts kurs kr 46,5 pr. aksje.
Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 10 714 072 aksjer.  

Orkla ASA
Oslo, 20. februar 2012

Kontakt Orkla Investor Relations:
Siv Merethe S. Brekke, Tel.: +47 930 56093

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12