Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 16. februar 2012 kjøpt 414 055 egne aksjer gjennom megler
til gjennomsnitts kurs kr 45,9 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 10 227 177 aksjer.  

Orkla ASA
Oslo, 17.  februar 2012

Kontakt Orkla Investor Relations:
Rune Helland, Tel.: +47 2254 4411/+47 977 13250
Siv Merethe S. Brekke, Tel.: +47 2254 4455/+47 930 56093


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12