Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 14. februar 2012 kjøpt 442 331 egne aksjer gjennom megler
til gjennomsnitts kurs kr 45,20 pr. aksje.
 
Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 9 363 122 aksjer. 
 
Orkla ASA
Oslo, 15.  februar 2012
 
Kontakt:
Rune Helland, SVP Investor Relations, Tel.: +47 2254 4411
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12