Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 8. juni 2011 kjøpt 100 000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnitts kurs kr 49,90 pr. aksje.

 

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen
er 10 345 749 aksjer.         

 

 

Orkla ASA
Oslo, 9. juni 2011

Kontakt:
Rune Helland, SVP Investor Relations
Tel.: +47 2254 4411


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12