Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 7. juni 2011 kjøpt 400 000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnitts kurs kr 50,34 pr. aksje.

 

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen
er 10 245 749 aksjer.         

 

Orkla ASA
Oslo, 8. juni 2011

Kontakt:
Siv M. Skorpen Brekke, VP Investor Relations, Tel.: +47 930 56093


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12