Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 6. juni 2011 kjøpt 500 000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnitts kurs kr 50,28 pr. aksje.
 
Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er
9 845 749 aksjer.           
 
Orkla ASA,
Oslo, 7. juni 2011
 
Kontakt:
Siv M. Skorpen Brekke, VP Investor Relations
Tel.: +47 930 56093
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12