Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 31. mai 2011 kjøpt 500 000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnitts kurs kr 50,04 pr. aksje.

 

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 8 345 749 aksjer.           

 

 

Orkla ASA,
Oslo, 1. juni 2011

Kontakt:
Siv M. Skorpen Brekke, VP Investor Relations, Tel.: +47 2254 4455


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12