Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 30. mai 2011 kjøpt 500 000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnitts kurs kr 49,82 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen

 er 7 845 749 aksjer.

 

Orkla ASA,
Oslo, 31. mai 2011

Kontakt:

Rune Helland, direktør Investor Relations, Tel.: +4722544411

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12