Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

  
Orkla ASA har den 27. mai 2011 kjøpt 300 000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnitts kurs kr 49,51 pr. aksje.

 

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen

 er 7 345 749 aksjer.

 

 

Orkla ASA,
Oslo, 30. mai 2011

Kontakt:

Rune Helland, direktør Investor Relations, Tel.: +4722544411

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12