Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

 

Orkla ASA har den 26. mai 2011 kjøpt 500 000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnitts kurs kr 49,21 pr. aksje.

 

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen

 er 7 045 749 aksjer.

 

 

Orkla ASA,
Oslo, 27. mai 2011

Kontakt:

Rune Helland, direktør Investor Relations, Tel.: +4722544411