Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 27. mars 2012 kjøpt 350 000 egne aksjer gjennom megler
til gjennomsnitts kurs kr 45,6 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 18 303 791 aksjer.  

Orkla ASA
Oslo, 28. mars 2012

Kontakt Orkla Investor Relations:
Rune Helland, Tel: +47 2254 4411/+47 977 13250
Siv Merethe S. Brekke Tel.: +47 2254 4455/+47 930 56093
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12