Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 25. februar 2008 kjøpt 1 325 000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnitts kurs kr 66,1 pr. aksje.
 
Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 21 142 390 aksjer.       
 
 
Orkla ASA,
Oslo, 26. februar 2008
IR kontakt:
Siv Merethe S. Brekke, Tel.: +4722544455