Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 22. februar 2008 kjøpt 1 000 000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnitts kurs kr 65,4 pr. aksje.
 
Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 19 817 390 aksjer.       
 
 
Orkla ASA,
Oslo, 25. februar 2008
IR kontakt:
Siv Merethe S. Brekke, Tel.: +4722544455