Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 21. februar 2008 kjøpt 1 550 000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnitts kurs kr 66,95 pr. aksje.
 
Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 18 817 390 aksjer.       
 
 
Orkla ASA,
Oslo, 22. februar 2008
 
IR kontakt:
Siv Merethe S. Brekke, Tel.: +47 930 56093