Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 20. februar 2008 kjøpt 1 750 000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnitts kurs kr 66,8 pr. aksje.
 
Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 17 267 390 aksjer.       
 
 
Orkla ASA,
Oslo, 21. februar 2008
 
IR kontakt:
Siv Merethe S. Brekke, Tel.: +4722544455