Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 19. februar 2008 kjøpt 1.250 000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnitts kurs kr 67,5 pr. aksje.
 
Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 15 517 390 aksjer.       
 
 
Orkla ASA,
Oslo, 20. februar 2008
IR kontakt:
Siv Merethe S. Brekke, Tel.: +4722544455