Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 18. februar 2008 kjøpt 500 000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnitts kurs kr 65,8 pr. aksje.
 
Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 14 267 390 aksjer.       
 
 
Orkla ASA,
Oslo, 19. februar 2008
IR kontakt:
Siv Merethe S. Brekke, Tel.: +4722544455