Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 15. februar 2008 kjøpt 1 750 000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnitts kurs kr 65,5965 pr. aksje.
 
Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 13 767 390 aksjer.       
 
 
Orkla ASA,
Oslo, 18. februar 2008
IR kontakt:
Siv Merethe S. Brekke, Tel.: +4722544455