Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 20. mars 2012 kjøpt 400 000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnitts kurs kr 45,7 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 16 403 791 aksjer.  

Orkla ASA
Oslo, 21. mars 2012

Kontakt Orkla Investor Relations:
Siv Merethe S. Brekke Tel.: +47 2254 4455/+47 930 56093

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12