Meldepliktig handel kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har den 30. mars 2012 kjøpt 5 000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnitts kurs kr 45,1 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen
er 19 108 791 aksjer.  

Orkla ASA
Oslo, 30. mars 2012

Kontakt Orkla Investor Relations:
Rune Helland, Tel: +47 977 13250
Siv Merethe S. Brekke Tel.: +47 930 56093

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12