Meldepliktig handel - Kristin Skogen Lund

Kristin Skogen Lund, medlem av styret i Orkla ASA, har den 4. juni 2008 kjøpt 1 000 aksjer i Orkla ASA til en snittkurs på 71,20 kroner.
 
Etter denne transaksjonen eier Kristin Skogen Lund og nærstående 1 000 aksjer i Orkla ASA.
 
 
Orkla ASA,
Oslo, 5. juni 2008
 
Referanse:
Rune Helland, Direktør Investor Relations,
Tel.: +47 2254 4411