Meldepliktig handel - Lennart Jeansson

Lennart Jeansson, medlem av styret i Orkla ASA, har i dag den 3. mars 2008 kjøpt 10 000 aksjer i Orkla til en snittkurs på 64,10 kroner.
 
Etter denne transaksjonen eier Lennart Jeansson og nærstående 35 000 aksjer i Orkla.
 
 
Orkla ASA,
Oslo, 3. mars 2008
 
Referanse:
Siv M. Skorpen Brekke, Orkla Investor Relations,
Tel.: +47 2254 4455