Meldepliktig handel - Lennart Jeansson

Lennart Jeansson, medlem av styret i Orkla ASA, har den 6. november 2008 kjøpt 5 000 aksjer i Orkla til en snittkurs på 49,75 kroner.
 
Etter denne transaksjonen eier Lennart Jeansson og nærstående 40 000 aksjer i Orkla.
 
 
Orkla ASA,
Oslo, 7. november 2008
 
Referanse:
Rune Helland, direktør Investor Relations,
Tel.: +47 2254 4411