Meldepliktig handel og flagging - HÅG ASA

16.12.2005: Det vises til børsmeldingen av 16. desember 2005 vedrørende Rondane Holding AS' planlagte frivillige tilbud om kjøp av samtlige aksjer i HÅG ASA.

Orkla ASA og Scan TV AS inngikk 15. desember 2005, etter børsens stengetid, en betinget aksjekjøpsavtale med Rondane Holding AS om salg av Orkla ASAs og Scan TV AS' samlede aksjeinnehav i HÅG ASA, som består i henholdsvis 1 896 550 (19,83 prosent) og 377 950 (3,95 prosent ) aksjer, til kurs kr 47 per aksje i HÅG ASA.
Scan TV AS er et heleiet datterselskap av Orkla ASA. Orkla ASA er representert i styret i HÅG ASA ved Janne Merethe Flessum.
Aksjekjøpsavtalen er betinget av at Rondane Holding AS' planlagte tilbud om kjøp av samtlige aksjer i HÅG ASA blir gjennomført.
 
Vedlegg:
Pressemelding vedr. Rondane Holding frivillig bud på aksjene i Håg ASA.