Meldepliktig handel og flagging - Stein Erik Hagen

Stein Erik Hagen AS og Tvist 5 AS, nærstående selskap til Stein Erik Hagen, styreformann i Orkla, har i interne transaksjoner den 29. juni 2007 kjøpt hhv 5.500.000 og 49.500.000 aksjer i Orkla fra Canica AS, et annet nærstående selskap av Stein Erik Hagen.

Aksjene er kjøpt til kurs kroner 112 per aksje.
 
Tvist 5 AS eier etter dette 77.000.000 aksjer i Orkla, tilsvarende 7,39 % av utestående kapital.
 
De interne transaksjonene endrer ikke Stein Erik Hagens og nærståendes (direkte og indirekte) samlede beholdning av aksjer i Orkla, som utgjør totalt 215.100.000 aksjer. 
 
 
 
Referanse Orkla Investor Relations:
Rune Helland, Tel.: +47 2254 4411