Meldepliktig handel - Ole Enger

Ole Enger, Konserndirektør i Orkla, har den 7. mars 2008 kjøpt 2 000 aksjer i Orkla ASA til kurs kroner 64,00 pr. aksje.
 
Etter denne transaksjonen eier Ole Enger og nærstående 19 058 aksjer og 239 500 opsjoner i Orkla ASA.
 
 
Orkla ASA,
Oslo, 7. mars 2008
 
Referanse:
Siv Merethe S. Brekke, Orkla Investor Relations,
Tel.: +47 2254 4455