Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste den 8. desember 2010, under sitt opsjonsprogram for ledere, 15 000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 40,14 kroner.

Samlet utstedte opsjoner for Orkla er etter disse transaksjonene 20 652 000 opsjoner. I tillegg har Orkla en sikring gjennom et finansielt, kontantavregnet derivat på 600 000 underliggende aksjer knyttet til opsjonsprogrammene.

Orkla eier 9 047 815 egne aksjer.

 

Orkla ASA,
Oslo, 8. desember 2010


Kontakt Investor Relations:

Rune Helland, Tel: +47 2254 4411

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12