Meldepliktig handel opsjoner

 Orkla innløste den 3. desember 2010, under sitt opsjonsprogram for ledere, 15 000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 40,47 kroner.

 Samlet utstedte opsjoner for Orkla er etter disse transaksjonene 20 697 000 opsjoner. I tillegg har Orkla en sikring gjennom et finansielt, kontantavregnet derivat på 600 000 underliggende aksjer knyttet til opsjonsprogrammene.

 Orkla eier 9 092 815 egne aksjer.

 Orkla ASA,
Oslo, 3. desember 2010

 

Kontakt Investor Relations:

Rune Helland, Tel: +47 2254 4411

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12