Meldepliktig handel opsjoner

 

Orkla innløste den 1. november 2010, under sitt opsjonsprogram for ledere, 15 000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 40,47 kroner.

 

Samlet utstedte opsjoner for Orkla er etter disse transaksjonene 20 772 000 opsjoner. I tillegg har Orkla en sikring gjennom et finansielt, kontantavregnet derivat på 600 000 underliggende aksjer knyttet til opsjonsprogrammene.

 

Orkla eier 9 167 815 egne aksjer.

 

 

Orkla ASA,
Oslo, 1. november 2010

Kontakt Investor Relations:
Rune Helland, Tel: +47 2254 4411

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12