Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste den 12. august 2010, under sitt opsjonsprogram for ledere, 15 000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 40,14 kroner.

 

Samlet utstedte opsjoner for Orkla er etter disse transaksjonene 20 867 000 opsjoner. I tillegg har Orkla en sikring gjennom et finansielt, kontantavregnet derivat på 600 000 underliggende aksjer knyttet til opsjonsprogrammene.

 

Orkla eier 9 262 815 egne aksjer.

 

 

Orkla ASA,
Oslo, 12. august 2010

Kontakt Investor Relations:
Siv Merethe S. Brekke, Tel: +47 2254 4455

 

 
This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)