Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste den 10. august 2010, under sitt opsjonsprogram for ledere, 25 000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 40,47 kroner.

 

Samlet utstedte opsjoner for Orkla er etter disse transaksjonene 20 882 000 opsjoner. I tillegg har Orkla en sikring gjennom et finansielt, kontantavregnet derivat på 600 000 underliggende aksjer knyttet til opsjonsprogrammene.

 

Orkla eier 9 277 815 egne aksjer.

 

 

Orkla ASA,
Oslo, 10. august 2010

Kontakt Investor Relations:
Siv Merethe S. Brekke, Tel: +47 2254 4455

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12