Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste den 9. august 2010, under sitt opsjonsprogram for ledere, 15 000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 40,47 kroner.

 

Samlet utstedte opsjoner for Orkla er etter disse transaksjonene 20 907 000 opsjoner. I tillegg har Orkla en sikring gjennom et finansielt, kontantavregnet derivat på 600 000 underliggende aksjer knyttet til opsjonsprogrammene.

 

Orkla eier 9 302 815 egne aksjer.

 

 

Orkla ASA,
Oslo, 9. august 2010

Kontakt Investor Relations:
Siv Merethe S. Brekke, Tel: +47 2254 4455

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12