Meldepliktig handel opsjoner

 

Konsernsjef Dag J. Opedal har, på siste utøvelsesdag den 31. mai 2010, utøvd 250.000 opsjoner til strikekurs 26,60. Aksjene ble solgt i markedet til kurs 45,12 pr. aksje.

 

Etter transaksjonen eier Opedal og nærstående 342 173 aksjer og

1 200 000 opsjoner.

 

Samlet utstedte opsjoner for Orkla er etter denne transaksjonen 20 922 000 opsjoner. Orkla har en sikring gjennom et finansielt, kontantavregnet derivat på 600 000 underliggende aksjer knyttet til opsjonsprogrammene.

 

Orkla eier 9 317 815 egne aksjer.

 

Orkla ASA,
Oslo, 1. juni 2010


For mer informasjon, kontakt Orkla Investor Relations:

Rune Helland, Tel: +47 2254 4411

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12