Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste den 2. mars 2010, under sitt opsjonsprogram for ledere, 275 000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 37,23 kroner.

Samlet utstedte opsjoner for Orkla er etter disse transaksjonene 14 692 000 opsjoner. I tillegg har Orkla en sikring gjennom et finansielt, kontantavregnet derivat på 600 000 underliggende aksjer knyttet til opsjonsprogrammene.

 

Orkla eier 9 582 815 egne aksjer.

 

 

Orkla ASA,
Oslo, 3. mars 2010


Kontakt Investor Relations:

Siv Merethe S. Brekke, Tel: +47 93056093This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)