Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste den 15. desember 2009, under sitt opsjonsprogram for ledere, 85 000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 27,00 kroner.
 
Primærinnsider Fridthjof Røer (Revisjonssjef i Orkla ASA) innløste 15,000 opsjoner og økte sin beholdning i aksjer tilsvarende. Etter denne transaksjonen er Røers nye beholdning i Orkla ASA 19 563 aksjer og 75 000 opsjoner.
 
Samlet utstedte opsjoner for Orkla er etter denne transaksjonen 15 444 500 opsjoner, i tillegg til gjenværende del av kontantbonusordningen på 100 000 syntetiske opsjoner (kontantbonus). Orkla har en sikring gjennom et finansielt, kontantavregnet derivat på 600 000 underliggende aksjer knyttet til opsjonsprogrammene.
 
Orkla eier 11 234 504 egne aksjer.
 
 

Kontakt Investor Relations:
Siv Merethe S. Brekke, Tel: +47 22544455