Meldepliktig handel opsjoner

Orkla har annullert 572.000 opsjoner med en snittkurs 54,98 som følge av fratredelser.
Det er utstedt 70.000 nye opsjoner til utøvelseskurs 53,41 med 3 års opptjeningstid og deretter 3 års utøvelsestid. 
 
Samlet utstedte opsjoner for Orkla er etter disse transaksjonene 24 516 500 opsjoner. I tillegg har Orkla en sikring gjennom et finansielt, kontantavregnet derivat på 600 000 underliggende aksjer knyttet til opsjonsprogrammene.
Orkla eier 10 345 749 egne aksjer.

Orkla ASA,
Oslo, 1. november 2011
 
Kontakt Investor Relations:
Rune Helland, Tel: +47 2254 4411
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12