Meldepliktig handel opsjoner

 
Orkla innløste den 11. desember 2009, under sitt opsjonsprogram for ledere, 55 000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 27,00 kroner.
 
Samlet utstedte opsjoner for Orkla er etter disse transaksjonene 15 554 500 opsjoner, i tillegg til gjenværende del av kontantbonusordningen på 100 000 syntetiske opsjoner (kontantbonus). Orkla har en sikring gjennom et finansielt, kontantavregnet derivat på 600 000 underliggende aksjer knyttet til opsjonsprogrammene.
 
Orkla eier 11 344 504 egne aksjer.
 
 

Kontakt Investor Relations:
Rune Helland, Tel: +47 22544411