Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste den 10. desember 2009, under sitt opsjonsprogram for ledere, 52 500 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 27,00 kroner.
 
Samlet utstedte opsjoner for Orkla er etter disse transaksjonene 15 609 500 opsjoner, i tillegg til gjenværende del av kontantbonusordningen på 100 000 syntetiske opsjoner (kontantbonus). Orkla har en sikring gjennom et finansielt, kontantavregnet derivat på 600 000 underliggende aksjer knyttet til opsjonsprogrammene.
 
Orkla eier 11 399 504 egne aksjer.
 
 

Kontakt Investor Relations:
Siv Merethe S. Brekke, Tel: +47 93056093