Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste den 30. november 2009, under sitt opsjonsprogram for ledere, 15 000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 27,00 kroner. I tillegg er det innløst 34 000 syntetiske opsjoner (kontant bonus) til innløsningskurs 21,99.
 
Samlet utstedte opsjoner for Orkla er etter disse transaksjonene 15 802 000 opsjoner, i tillegg til gjenværende del av kontantbonusordningen på 100 000 syntetiske opsjoner (kontantbonus). Orkla har en sikring gjennom et finansielt, kontantavregnet derivat på 600 000 underliggende aksjer knyttet til opsjonsprogrammene.
 
Orkla eier 11 592 004 egne aksjer.
 
 

Kontakt Investor Relations:
Siv Merethe S. Brekke, Tel: +47 22 54 44 55