Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste den 28. februar 2011, under sitt opsjonsprogram for ledere, 300 000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 46,74 kroner, samt 100 000 opsjoner til innløsningskurs 48,40. Samtidig ble 70 000 opsjoner kansellert som følge av fratredelse.

 

Primærinnsider Roar Engeland (Konserndirektør i Orkla ASA) innløste 150,000 opsjoner og solgte samtidig 150 000 aksjer i markedet til gjennomsnittskurs 50,97 kroner. Etter denne transaksjonen er Engeland og hans nærståendes beholdning i Orkla ASA 178 986 aksjer og 570 000 opsjoner.

 

Samlet utstedte opsjoner for Orkla er etter disse transaksjonene 19 299 500 opsjoner. I tillegg har Orkla en sikring gjennom et finansielt, kontantavregnet derivat på 600 000 underliggende aksjer knyttet til opsjonsprogrammene.

 

Orkla eier 6 545 749 egne aksjer.

 

 

Orkla ASA,
Oslo, 1. mars 2011

Kontakt Investor Relations:
Siv M. Skorpen Brekke, Tel: +47 930 56093

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12