Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste den 26. november 2009, under sitt opsjonsprogram for ledere, 15 000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 27,00 kroner.
 
Samlet utstedte opsjoner for Orkla er etter disse transaksjonene 15 817 000 opsjoner, i tillegg til gjenværende del av kontantbonusordningen på 134 000 syntetiske opsjoner (kontantbonus). Orkla har en sikring gjennom et finansielt, kontantavregnet derivat på 600 000 underliggende aksjer knyttet til opsjonsprogrammene.
 
Orkla eier 11 607 004 egne aksjer.
 
 

Kontakt Investor Relations:
Siv Merethe S. Brekke, Tel: +47 22 54 44 55