Meldepliktig handel opsjoner

Orkla innløste den 2. november 2009, under sitt opsjonsprogram for ledere, 15 000 opsjoner i Orkla-aksjer til innløsningskurs 27,00 kroner.
 
Primærinnsider Terje Andersen (Økonomi- og finansdirektør i Orkla ASA) innløste nevnte opsjoner og solgte samtidig 15 000 aksjer i markedet til gjennomsnittskurs 51,96 kroner. Etter denne transaksjonen er Andersen nye beholdning i Orkla ASA 34 493 aksjer og 220 000 opsjoner.
 
Samlet utstedte opsjoner for Orkla er etter denne transaksjonen 16 662 000 opsjoner, i tillegg til gjenværende del av kontantbonusordningen på 134 000 syntetiske opsjoner (kontantbonus). Orkla har en sikring gjennom et finansielt, kontantavregnet derivat på 600 000 underliggende aksjer knyttet til opsjonsprogrammene.
 
Orkla eier 11 777 004 egne aksjer.
 
 

Kontakt Investor Relations:
Siv Merethe S. Brekke, Tel: +47 930 56093